Rianne Zijderveld
Amelandseplein 40A
3083SG Rotterdam
Nederland
info@riannezijderveld.com
+31 (6) 1350 1125

[NL]
Rianne Zijderveld is werkzaam als onafhankelijk curator, redacteur en schrijver. Binnen haar projecten onderzoekt ze de sociale constructies waarbinnen wij ons allen bewegen en hoe de kunst kan bijdragen aan het blootstellen van deze constructies en de ruimtes waarbinnen het artistieke onderzoek plaatsvindt. Tevens is de initiator en hoofdredacteur van Unformed Informed. Een nieuw platform voor onderzoek naar- en het publiceren van boeken als alternatieve tentoonstellingsruimte.

[EN]
Rianne Zijderveld works as an independent curator, editor and writer. Within her projects she investigates the social constructions in which we all move and how art can contribute exposing these constructions. As well as the spaces in which the artistic research takes place. She is also the initiator and editor-in-chief of Unformed Informed. A new platform researching- and publishing books as an alternative exhibition space.