"Het is jij of ik" door Marilou Klapwijk, redactie Rianne Zijderveld, uitgeverij Unformed Informed, verwacht dec. 2020.

-

“Dit boek gaat over jou en mij. Wij zijn.
Ongeacht onze relatie, geschiedenis, afkomst, rijkdom, uiterlijk, welzijn, geaardheid, geslacht, leeftijd, persoonlijkheid of intenties.

Maar wat blijft er dan nog van ons over?

Je mag kiezen wie je bent. Toch? Zoals altijd, of zoals altijd zou moeten zijn.

Het is jij of ik”

Het boek ‘Het is jij of ik’ van (beeldend) kunstenaar Marilou Klapwijk is een zoektocht naar het onherleidbare aspect van de ander. Een verwondering over de verscheidenheid aan perspectieven. Met een archief van beelden en teksten uit het (digitale) leven gegrepen, toont ze ons juist nu het waardevolle grijs.

Dit alles komt samen in een boek waarin 200 pagina's gevuld zijn met poëzie en fotografie, gevonden en/of opgevangen in haar omgeving, of geschreven naar aanleiding hiervan. Hierbinnen vindt er een monoloog plaats, een monoloog over het dialoog die dagelijks gevoerd wordt. Online en offline. Tussen bekenden of juist naar een anoniem publiek. Met een scherpzinnige kijk op de uitingen van de mens, toont Marilou ons haar liefde voor de relativerende onderbrekingen in het alledaagse die ons langs de verschillende perspectieven leidt, en onze blik opent over de ander en onszelf.

Het boek is nu in de voorverkoop te bestellen via voordekunst.nl of Unformed Informed.

 
http://www.riannezijderveld.com/files/gimgs/th-41_HetIsJijOfIk.jpg